ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2022 -23