Αγιασμός σχολικού έτους 2022-2023

Οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου στις 10:30 προκειμένου να κατανεμηθούν σε τμήματα, να πάρουν το πρόγραμμα της εβδομάδας και τα βιβλία τους και στη συνέχεια…
Περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (2021-2022)

Συνοπτική καταγραφή των χαρακτηριστικών και οι ιδιαιτεροτήτων της σχολικής μονάδας, που κρίνονταισημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2021-2022.  
Περισσότερα

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ έτους 2022

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και του Π.Μ.Δ. για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ αρχίζουν από την Τρίτη 21 Ιουνίου και θα λήξουν περί…
Περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
Περισσότερα