Οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου στις 10:30 προκειμένου να κατανεμηθούν σε τμήματα, να πάρουν το πρόγραμμα της εβδομάδας και τα βιβλία τους και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί ο αγιασμός.