ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ COVID-19 ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ

Περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2021
Περισσότερα