Το Κοινωνικό Φροντιστήριο – Εργαστήρια Εθελοντικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών απευθύνεται σε μαθητές των Α’,Β’,Γ’ τάξεων του γυμνασίου και των Α’,Β’ τάξεων του λυκείου για την στήριξη τους στα μαθήματα που επιθυμούν και έχουν περισσότερη ανάγκη. Δικαίωμα αίτησης έχουν όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από οικονομικά κριτήρια, αρκεί να κατοικούν στο Δήμο μας.

Έγγραφα:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 2023-24
  2. Υ.Δ. ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
  3. Υ.Δ. ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΥ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΝΑΙΝΕΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2023 1 ΙΡΙΔΑ