Παρακαλούνται οι μαθητές να προσέλθουν στο σχολείο τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:30 προκειμένου να συμμετάσχουν στην τέλεση του αγιασμού και στη συνέχεια να κατανεμηθούν σε τμήματα, να πάρουν το πρόγραμμα της εβδομάδας και τα σχολικά βιβλία.