Παρουσίαση της διδακτικής πρότασηwτου Κωνσταντίνου Θεοχαρίδη με θέμα:«Διδάσκοντας τη Λογοτεχνία έξω από τη σχολική αίθουσα. Η βιωματική εμπειρία της λογοτεχνίας και η διδασκαλία της σε επιλεγμένους χώρους που υποβάλλουν την κατάλληλη καλλιτεχνική ατμόσφαιρα.».

Στον Ιανό, τετάρτη 21/11/2018.

Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά την προσπάθεια απομάκρυνσης από την παραδοσιακή διδασκαλία της λογοτεχνίας μέσα στη σχολική αίθουσα και την προσέγγισή της με τρόπο βιωματικό και παιγνιώδη ο οποίος καλλιεργεί ειδικές ευαισθησίες τόσο με τη συμμετοχή όσο και με την παρατήρηση, την κρίση και τον αναστοχασμό. Με εργαλεία το θέατρο, την εκφραστική ανάγνωση και τη διδασκαλία σε χώρους που σχετίζονται με τα λογοτεχνικά κείμενα και έξω από τον περιοριστικό χώρο της αίθουσας, οι μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου παρουσιάζουν τη «Στέλλα Βιολάντη» του Γρ. Ξενόπουλου στο Μπενσουσάν Χαν και το «Παραρλάμα» του Δ. Βουτυρά στο Ισλαχανέ-Χαμιδιέ..