Οι επιτυχόντες του σχολείου μας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2023 στους παρακάτω συνδέσμους:

  1. Επιτυχόντες αποφοίτων 2023
  2. Επιτυχόντες αποφοίτων 10% 2022
  3. Επιτυχόντες αποφοίτων 10% 2021