Οι μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας των ειδικών μαθημάτων που εξετάζονται πανελληνίως (Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Αρμονία, Ακουστική ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση), παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στο σχολείο μέχρι την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου την παρακάτω αίτηση:

Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2023_24