Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ημέρα Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14.00 στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γενικού Λυκείου Συκεών συνήλθε η επιτροπή επιλογής πρακτορείου για την πολυήμερη εκδρομή των μαθητών της B΄ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Συκεών, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 08 – 11 / 03 / 2023.

 

ΑΝΑΘΕΣΗ πολυήμερης εκδρομής της Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑ