Στο πλαίσιο του μαθήματος της Α’ Λυκείου “Του νεκρού αδερφού” οι μαθήτριες Παναγιωτίδου Άννα-Ελφρίντε και Μπιτοπούλου Αφροδίτη παρουσιάζουν το τραγούδι όπως αυτές το φαντάστηκαν!!!


Επιμέλεια εργασίας: Άννα Ελφρίντε Παναγιωτίδου, Αφροδίτη Μπιτοπούλου
Μάθημα: της Α’ τάξης
Σχολικό έτος: 2015-16
Υπεύθυνος καθηγητής: Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης