Η Ώρα του Κώδικα είναι ένα παγκόσμιο κίνημα το οποίο έχει προσεγγίσει δεκάδες εκατομμυρίων μαθητές σε περισσότερες από 180 χώρες. Σκοπός του είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και γενικότερα η κοινωνία να έρθουν πιο κοντά στην επιστήμη της Πληροφορικής δοκιμάζοντας μία “Ώρα του Κώδικα“.

Οι μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Συκεών Θεσσαλονίκης συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 5-10 Δεκεμβρίου, 2016 στην “Ώρα του Κώδικα“. Έγραψαν κώδικα προγραμματίζοντας το “Minecraft” και δημιουργώντας δικά τους σενάρια αλλά και φανταστικούς κόσμους στο αγαπημένο τους παιχνίδι.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: Ώρα του Κώδικα, Minecraft