Σε συνεργασία με το σχολείο, SPŠ Ostrava – Vítkovice της Τσεχίας, στα πλαίσια του έργου eTwinning, δημιουργήθηκε

όμιλος Ρομποτικής. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν στις παρακάτω ενότητες με τους αντίστοιχους μαθητές της Τσεχίας
Ενότητες συνεργασίας:
• Δημιουργία αφίσας
• Δημιουργία Ημερολογίου αργιών ανά χώρα
• Δημιουργία Παρουσιάσεων της κάθε χώρας
• On line meeting με τους μαθητές και τους καθηγητές από την Τσεχία
• Δημιουργία μαθημάτων προγραμματισμού για Lego