ΕΞΕ - 144394 - 2023 - Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ αριθμ. Φ.251 139828 Α5 6-12-2023 (ΦΕΚ 7022 Β 13-12-2023) Υπουργικ