Οι ημέρες και ώρες που δέχονται οι καθηγητές τους γονείς των μαθητών για ενημέρωση και συνεργασία είναι οι εξής:

καθηγητές δεχονται-2017-18