Εν όψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων και σε συνέχεια των διαδικτυακών παρουσιάσεων Σχολών/Τμημάτων Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων/Σχολών/Ακαδημιών, που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας από 05 έως 16 Φεβρουαρίου 2024 στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), δημιουργήθηκε η παρακάτω λίστα συνδέσμων. Σκοπός των ετήσιων δράσεων είναι η ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών/τριών μέσω της έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης για τις εκπαιδευτικές επιλογές τους, τις προοπτικές σπουδών και τη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες της Β΄ τάξης Λυκείου υποστηρίζονται στη μετάβασή τους στη Γ΄ τάξη ως προς την κατάλληλη επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού στα ΓΕ.Λ. ή Ειδικότητας στα ΕΠΑ.Λ., ενώ οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Λυκείου υποστηρίζονται ως προς την ορθή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας δημιούργησε συγκεκριμένη λίστα αναπαραγωγής (playlist) με τίτλο «Πανελλαδικές Εξετάσεις – ΣΕΠ» στο επίσημο κανάλι της https://www.youtube.com/@pdekmaked, όπου συμπεριλαμβάνονται πολυποίκιλες ενημερωτικές δράσεις Συμβουλευτικής και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), όπως μεταβάσεις από τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην επόμενη, εργαλεία διαχείρισης σταδιοδρομίας, ενημέρωση για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, πληροφόρηση για τις προοπτικές σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.α. Αξιοποιώντας το κανάλι YouTube της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, η εκπαιδευτική κοινότητα έχει ένα πολύτιμο ψηφιακό εργαλείο στη διάθεσή της και τη δυνατότητα να ανατρέχει με ευκολία σε πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό με γνώμονα την ενίσχυση της αυτογνωσίας και της λήψης αποφάσεων για τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών/τριών της.

Σύνδεσμοι παρακολούθησης_δράσεις Σ.Ε.Π. Πανεπιστημίων_Σχολών_Ακαδημιών 2024