Δημιουργία ομάδας διαμεσολάβησης με μαθητές από τα τμήματα Α4,Α5.

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την ομάδα όπου ασχοληθήκαμε κατά σειρά με τις εξής θεματικές ενότητες για την εκπαίδευση των μαθητών:

Ανάλυση SWOT ομάδας διαμεσολάβησης

Γνωριμία και κτίσιμο ομάδας

Προσμονές -πλαίσιο αξιών

  • Ανθρώπινες σχέσεις
  • Προσδοκίες σε σχέση με την έννοια ειρήνη

Διαφορετικότητα, αποδοχή, ενσυναίσθηση

  • Διαφυλικές σχέσεις
  • Διαπολιτισμικές διαφορές

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και συμμετοχή τους σε συναντήσεις διαδικτυακές, που πραγματοποιήθηκαν από το Γραφείο Υγείας και την ΜΚΟ Αντιγόνη

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ np ΔΕΥΤ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 1 Ομάδα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Σχολικής Διαμεσολάβησης Πέμπτη 9/12/21, 13/1, 10/2, 10/3, 14/4/ 22 17.00 -19.00 Σε συνεργασία με την mKo ONtIrONN ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ νΡατοιομό Οικολογία, Ειρήνη"