ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ΑΠΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:
Α. ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Β. Α.Φ.Μ (ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ)
Γ. ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΙΔΟΔΟΥ ΣΤΟ TAXISNET
Δ. Α.Μ.Κ.Α. (ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
Ε. (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ π.χ. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ κτλ)
ΠΡΟΣΟΧΗ !! ΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ)
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ_1
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ