Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία τους και την δραστηριότητα ή δραστηριότητες που επιθυμούν να συμμετέχουν.

Θα σας σταλούν οδηγίες για τις δράσεις και συναντήσεις της ομάδας.

Οι υπεύθυνοι του Προγράμματος

Μαρία Χύτα, Νίκος Μπεκιάρης