Δείτε το πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας.

Ισχύει από 10/10/2016

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ