Η ομάδα διαμεσολάβησης του σχολείου μας  συνεργάστηκε με την αντίστοιχη ομάδα του 1ου ΓΕΛ Σταυρούπολης. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας πραγματοποιήθηκαν τρεις κοινές δράσεις. Η πρώτη και η δεύτερη περιλάμβαναν βιωματικά εργαστήρια , που πραγματοποιήθηκαν στις 2/2/24 στο 1ο ΓΕΛ Συκεών και στις 1/3/24 στο 1ο ΓΕΛ Σταυρούπολης.

Αυτή η συνεργασία και οι ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ των ομάδων διαμεσολάβησης ενίσχυσαν την επικοινωνία και την κατανόηση μεταξύ των μελών των ομάδων, που προέρχονται από διαφορετικά σχολικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έλθουν σε επαφή με άλλες κουλτούρες, πρακτικές και προσεγγίσεις στη διαμεσολάβηση. Αυτό ενίσχυσε την κατανόηση και τον σεβασμό προς τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Έτσι καλλιεργήθηκε με αποτελεσματικό τρόπο η εξωστρέφεια και η συνεργατικότητα  για τα δύο σχολεία.

Οι δύο ομάδες μπόρεσαν να μοιραστούν εμπειρίες, τεχνικές και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της διαμεσολάβησης. Η συνεργασία τους οδήγησε στη δημιουργία  ενός δικτύου και συνεργατικών σχέσεων που μπορούν να είναι χρήσιμα σε μελλοντικές προσπάθειες διαμεσολάβησης και με την προοπτική διεύρυνσης του δικτύου αυτού και με άλλα σχολεία

Η  συνεργασία εξάλλου ανάμεσα σε διαφορετικά σχολεία και ομάδες διαμεσολάβησης ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στον τομέα της εκπαίδευσης και της διαμεσολάβησης. Μέσω της ανταλλαγής ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέους τρόπους αντιμετώπισης προκλήσεων και προβλημάτων. Η συνεργασία αυτή μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία κοινών στόχων και προτεραιοτήτων μεταξύ των ομάδων και των σχολείων, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και την επιρροή τους  στον τομέα της διαμεσολάβησης.

Ως επιστέγασμα αυτής της αλληλεπίδρασης πραγματοποιήθηκε κοινή εκπαιδευτική εκδρομή. Η επιλογή του προορισμού έγινε με κριτήρια που εξυπηρετούν τη φιλοσοφία του θεσμού της σχολικής διαμεσολάβησης.  Επειδή η μεγαλύτερη απόδειξη αποτυχίας επίλυσης των διαφορών ειρηνικά είναι ο πόλεμος και η βία του πολέμου είναι η ακρότατη μορφή βίας , οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να έρθουν μπροστά στα «σημάδια» του πιο πρόσφατου πολέμου στα Βαλκάνια. Το Βελιγράδι ,λοιπόν, ήταν ο προορισμός μας στις 7-10/3/2024.

Η επίσκεψη μας στο κοινοβούλιο της Σερβίας πρόσφερε στους μαθητές μια μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουν τη λειτουργία της δημοκρατίας και της πολιτικής σε διεθνές επίπεδο, να έρθουν σε επαφή με μία ξένη κουλτούρα  και να ενισχύσουν την πολυπολιτισμική τους κατανόηση.

Τέλος, η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της διαμεσολάβησης συμβάλλει στη δημιουργία ενός κόσμου πιο ενωμένου και ειρηνικού, όπου ο διάλογος και η συνεργασία αναδεικνύονται ως βασικά μέσα για την αντιμετώπιση των διαφορών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα.

Οι καθηγητές του 1ου ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ

Ιωαννίδου Στεργιανή

Σταυρίδης Γρηγόριος

Χύτα Μαρία

 

Οι καθηγητές του 1ου ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παπακώστα Καλιρρόη

Τζουμάκα Χριστίνα