Όροι συμμετοχής

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και καθηγητές του σχολείου με μέχρι 5 φωτογραφίες. Το θέμα των φωτογραφιών είναι ελεύθερο και οι φωτογραφίες πρέπει να είναι πρωτότυπες. Οι φωτογραφίες είναι δυνατόν να έχουν υποστεί επεξεργασία με τα αντίστοιχα προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφιών.

Διάρκεια Διαγωνισμού

Έναρξη: 10/03/2017  Λήξη: 23/04/2017

Ψηφοφορία 

Οι επισκέπτες του site μπορούν να ψηφίζουν τις φωτογραφίες που προτιμούν. Ο κάθε επισκέπτης του site μπορεί να ψηφίσει μέχρι 5 φωτογραφίες, αλλά με μία ψήφο για κάθε φωτογραφία. Με αυτό τον τρόπο κάθε φωτογραφία θα συγκεντρώνει ένα αριθμό ψήφων. Οι τρεις φωτογραφίες που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους ψήφους θα πάρουν τα αντίστοιχα βραβεία και θα μπουν σε κορνίζα στον διάδρομο του σχολείου με τα ονόματα των δημιουργών τους. 

Αποστολή των φωτογραφιών

Η αποστολή των φωτογραφιών θα γίνει με την φόρμα αποστολής και θα πρέπει να ενεργοποιηθούν  από τον διαχειριστή του site για να εμφανιστούν στην σελίδα του διαγωνισμού.