Σχετικά έγγραφα:

Οργάνωση και διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων στα Μουσικά μαθήματα έτους 2024

Επιτροπές Ανά Εξεταστικό Κέντρο Μουσικών Μαθημάτων