Οδηγίες και πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Όρια και βαθμολογίες αγωνισμάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α