Η Α’ φάση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2023-2024 λήγει την Παρασκευή 07.07.2023 και ώρα 23:59.