Με αφόρμηση ένα κείμενο – μικροαφήγηση της Ελένης Γούλα. Δευτέρα 13/02/2017, στο Α5. Συνδιδασκαλία με την κ. Γιούλη Αλεξίου.   Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας : Ενότητα Αφήγηση.

Από την ανάγνωση μικροαφηγήσεων, στη γραφή – αφήγηση – μικροαφήγηση – tweet story….