Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ? τάξης Γενικού Λυκείου.

Πατήστε εδώ για να φορτώσετε το Φ.Ε.Κ. για τα ημέρησια ΓΕ.Λ.

Πηγή: esos