ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ