Δελτίο Τύπου – Εξεταστικά Κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2024

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2024 (ξένες γλώσσες-σχέδια)

Δελτίο Τύπου – Εξεταστικά Κέντρα των Μουσικών Μαθημάτων

Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη- Θεωρία και Αρμονία»