Η επιστημονική επιτροπή του προγράμματος επέλεξε το 1ο ΓΕ.Λ Συκεών προκειμένου να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Jean Monnet ?Include European Union Values ? IncludU? 2016-18.

Συμμετέχοντες καθηγητές :

 1. Πανταζής Μητελούδης, ΠΕ02 , φιλόλογος ? Υπεύθυνος του προγράμματος
 2. Βασιλική Παπαδοπούλου, ΠΕ10, κοινωνιολόγος
 3. Ελπίδα Τζέλλου, ΠΕ03, μαθηματικός

Συμμετέχοντες μαθητές:

 1. Θεοδωρίδης Αριστείδης
 2. Ιωαννίδου Ιουλία
 3. Κατσαμπέρη Ελένη
 4. Κολυδά Μαρία
 5. Λαζαρίδης Ιωάννης
 6. Μοδιώτης Αθανάσιος
 7. Μπούκλας Δημήτριος
 8. Νίκολιτς Αθανάσιος
 9. Παπαδόπουλος Αλεξιάδης Δαμιανός
 10. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 11. Πατσατζή Ελένη Ιωάννα
 12. Σακελλάρη Μαρία
 13. Σκαρπέλου Ελένη
 14. Τσολακίδου Κωνσταντίνα
 15. Χονδρού Βασιλική

Το πρόγραμμα υλοποιεί το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC).

Οι δράσεις του προγράμματος τελούν υπό την αιγίδα της Έδρας Jean Monnet στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία, με Επιστημονική Υπεύθυνη τη Φωτεινή Ασδερα?κη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Το προ?γραμμα διεξα?γεται σε συνεργασι?α με την έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημι?ου Αιγαι?ου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, το Τμήιμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεο?ρασης του Υπουργει?ου Παιδει?ας, Έρευνας και Θρησκευμα?των, φοιτητικές και νεανικές οργανώσεις και φοιτητές Erasmus.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jean Monnet IncludU εστιάζει σε θεμελιώδεις αξίες ισότητας, ανεκτικότητας και μη-διάκρισης της Ε.Ε και έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές με τις αξίες αυτές μέσω διαδραστικών και βιωματικών εργαστηρίων καθώς και καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών που συνδυάζουν ΤΠΕ, παιχνίδια, τέχνη και ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών.

Το IncludU επίσης, είναι σχεδιασμένο για να δημιουργήσει ένα διαδραστικό περιβάλλον μάθησης όπου τα πανεπιστήμια, τα λύκεια από διάφορες περιοχές της Ελλάδα, οι νεανικές ΜΚΟ, οι δήμοι, οι περιφερειακές αρχές, οι πολιτιστικοί οργανισμοί, οι καλλιτέχνες, οι εθελοντές και οι μαθητές θα προωθήσουν τη δημιουργία σημείων επαφής μέσα στα σχολεία, τα οποία με την σειρά τους θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για τη διάδοση αξιών και γνώσης που αποκτήθηκαν έναντι των τοπικών κοινωνιών τους.

Επιπλέον, το πρόγραμμα Jean Monnet IncludU θα συνδέσει άτομα της τρίτης ηλικίας και μετανάστες που έχουν βιώσει τις επιπτώσεις της διάκρισης και της μετατόπισης με νέους με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τη σημασία μίας Ανοιχτής και Δημοκρατικής Ευρώπης.

 Στόχοι

Το πρόγραμμα στοχεύει να:

 • ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις αξίες της Ε.Ε και τις πολιτικές ένταξης,
 • βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν κοινωνικές, πολιτικές και διαπολιτισμικές ικανότητες από κοινού με δεξιότητες ένταξης,
 • προωθήσει το διαπολιτισμικό διάλογο μέσω διαδραστικών και βιωματικών μορφών μάθησης,
 • υποστηρίξει τη συμμετοχική εκπαίδευση και τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους νέους,
 • ενισχύσει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών,
 • προωθήσει τη μάθηση μέσω ομοτίμων και την ανταλλαγή και διάδοση των ορθών πρακτικών στα σχολεία και προς την κοινωνία,
 • αναπτύξει συνέργειες με διαφορετικό επίπεδο και είδος εκπαίδευσης πάνω σε θέματα και αξίες της Ε.Ε,
 • προκαλέσει την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε μία ποικιλία ιδρυμάτων και φορέων χάραξης πολιτικής,
 • διαδώσει πληροφορίες πάνω σε ζητήματα της Ε.Ε και να αναπτύξει καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των νέων προκειμένου να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα την Ε.Ε και τις βασικές πολιτικές και αξίες της,
 • επεξεργαστεί προτάσεις που έχουν απευθυνθεί στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής προκειμένου να τους ενεργοποιήσει προς τη διάσταση της συμμετοχικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος,
 • παρακινήσει μαθητές να γίνουν πολλαπλασιαστές των αξιών της Ε.Ε μέσα στα σχολεία και τις τοπικές τους κοινωνίες.

Η ομάδα του έργου θα ακολουθήσει μία διεπιστημονική, καινοτόμο και διαδραστική προσέγγιση για να καταστήσει τα μαθήματα της Ε.Ε και τι αξίες πιο ελκυστικά για τους νέους.