Παρακαλούνται όσοι κηδεμόνες δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή του παιδιού τους για το σχολικό έτος 2020 – 2021 να προσέλθουν στο σχολείο, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης που υπέβαλλαν. Επιπρόσθετα για τους μαθητές της Α’ λυκείου να προσκομίζεται και φωτοτυπία της ταυτότητας του μαθητή.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται μέχρι την Παρασκευή 11/9/2020 και ώρα 13.30.