Με την παρακάτω φόρμα θα γίνει η αποστολή των φωτογραφιών στον διαγωνισμό. Ο τίτλος της φωτογραφίας και το όνομα του δημιουργού (μαθητή ή καθηγητή) είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν με ελληνικούς χαρακτήρες. Η φωτογραφίες θα εμφανιστούν μετά την επιβεβαίωση από τον διαχειριστή του site.