Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης προσκαλεί τους/τις μαθητές/τριες Β ́ και Γ ́ τάξης όλων των τύπων Λυκείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε παρακολούθηση διαδικτυακών παρουσιάσεων των Σχολών/Τμημάτων Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων/Σχολών/Ακαδημιών στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) με σκοπό την έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση των μαθητών/τριών για τις σπουδές τους σε αυτά και τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Οι διαδικτυακές παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν εντός διδακτικού ωραρίου παρουσία εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα ειδικότητας συναφούς με το παρουσιαζόμενο τμήμα σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) : 06 έως και 10 Φεβρουαρίου 2023
  • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) : 13 έως και 14 Φεβρουαρίου 2023
  • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) : 15 έως και 17 Φεβρουαρίου 2023
  • Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) : 20 Φεβρουαρίου 2023
  • Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) : 21 Φεβρουαρίου 2023

 
Συνδεσμοι παρακολούθησης-Δράσεις Πανεπιστημίων_Σχολών_Ακαδημιών

Πρόγραμμα_Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Πρόγραμμα_οδηγίες ΔΙΠΑΕ 2023

Πρόγραμμα_Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ Μακεδονίας)

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων – Σπουδές στο ΑΠΘ

1556_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΔΗΓΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ Σ_Ε_Π_ ΠΑΝΕΠΙΣΤ_ΣΧΟΛΩΝ_ΑΚΑΔ__FK258_signed

837_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ Σ_Ε_Π_ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ_ΣΧΟΛΩΝ_ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ_DR5IW_signed