ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2021
Περισσότερα

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕ.Λ. ΕΤΟΥΣ 2021 (ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021
Περισσότερα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά που αφορούν σε μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθμ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 Απόφασης (ΦΕΚ 455/τΒ/06-02-2021)

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΕΠΙΛΟΓΗ- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ΑΠΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ: Α. ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Β. Α.Φ.Μ (ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ) Γ. ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΙΔΟΔΟΥ ΣΤΟ TAXISNET Δ.…
Περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2021 (ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)

Α-Δ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ για υποβολή ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΛ-1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021
Περισσότερα