Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία. Συλλέχθηκαν 39 μονάδες αίματος! Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και τις συναδέλφισες: Μοιρασγέτη Αγλαΐα, Μανοπούλου Ευθυμία, Πετρίδου Αρτεμισία και Μαρίτζου Γεωργία για την πολύτιμη συμβολή τους στην ομαλή διαδικασία.