Οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο τη Δευτέρα στις 10:30 και όχι στις 8:15, διότι το σχολείο λειτούργησε ως εξεταστικό κέντρο των πανελλαδικών εξετάσεων των Ελλήνων του εξωτερικού μέχρι το Σάββατο στις 20:00. Για το λόγο αυτό, το πρωί της Δευτέρας πρέπει να γίνει από το προσωπικό του σχολείου τακτοποίηση των αιθουσών για την υποδοχή των μαθητών μας.

Οι μαθητές θα κατανεμηθούν σε τμήματα, θα πάρουν το πρόγραμμα της εβδομάδας καθώς και τα βιβλία τους. Στις 12:30 θα γίνει ο αγιασμός.