Τον Μάρτιο το σχολείο μας συμμετείχε στην παρουσίαση εργασιών και δρώμενων σχετικά με τα Μαθηματικά με τους μαθητές ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ, ΦΡΕΓΓΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και υπεύθυνη καθηγήτρια την κα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ. Το θέμα της συμμετοχής μας ήταν οι πρώτοι αριθμοί.

Δείτε την παρουσίαση στο https://www.youtube.com/watch?v=K_3gWj9QR9o