Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) προκηρύσσει τον 32ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας (Π.Μ.Δ.Χ.) το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 και ώρα 08:30 π.μ.Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να καταθέσουν σχετική γραπτή δήλωση στο Διευθυντή του σχολείου μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2018.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑ.Λ, Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή μαθητών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διάρκειά του είναι τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των θεμάτων και θα επιτραπεί η χρήση επιστημονικών υπολογιστών τσέπης (scientific calculators). Οι διευθύνσεις των Εξεταστικών Κέντρων, θα ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι τις 9 Μαρτίου 2018.

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ τάξης.
Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ και Β΄τάξης.
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄, Β΄ και Γ΄τάξης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Θέματα από προηγούμενα έτη

Α Λυκείου:    2017, 2016, 2015

Β Λυκείου:    2017, 2016 , 2015, 2014, 2013, 2012

Γ Λυκείου:     2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012